יריד חתונות בשיתוף עם מרכז צעירים ומועצת נשים כפר סבא